Tilsi Lasteaed

Muumioru lasteaed

Meie Muumioru

Lasteaia iseloomustus

Muumioru lasteaed avati 2000 aastal. Lasteaias on kaks rühma: Väike My ja Muumi.

Erivanuseliste laste koostöö rühmades stimuleerib oluliselt lapse arengut ja empaatiavõimet. Lasteaias käib kokku 36 särasilmset last.

Lasteaed on väike ja hubane, just kui kodu, mis asub kahe järve vahel ning seda ümbritseb mitmekesine loodus.

Lasteaial on suur õueala, mis pakub häid võimalusi õuesõppeks, mängimiseks kui ka sportimiseks. 2022 aastal valmisid  mõlemale rühmale paviljonid, mille tulemusel saab viia tegevusi läbi õues iga ilmaga. Lasteaia eripäraks on õuepäevad, mis toimuvad traditsiooniliselt mai lõpus või juuni alguses, kus veedetakse terve päev õues.

Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel lõimitakse erinevaid metoodikaid: J. Käis, “Hea Algus”, “Kiusamisest vaba lasteaed”, Reggio Emilie, Montessori, Waldorf.

Lasteaial on oma kokk, kes valmistab lastele kui ka töötajatele mitmekesist ning täisväärtuslikku toitu.

Kid DIY plant potting at home with mom

Lasteaia rühmad

Muumi rühm

Muumi rühmas käivad rõõmsad, sõbralikud, uudishimulikud ja õpihimulised 4-6-aastased poisid ja tüdrukud. Rühmas on 11 poissi ja 10 tüdrukut.

Väike My rühm

Väikese My rühmas on 13 särasilmset last, neist 6 tüdrukut ja 7 poissi. My-d on vanuses 1,6–4 aastat. Nad on väga liikuvad ja uudishimulikud tegutsejad. Käelises tegevuses meeldib plastiliiniga voolida ning pliiatsitega joonistada. Oma mängudes võtavad erinevaid rolle (kokk, ema, autojuht). Ühtki My-d ei jäta külmaks eheda töö tegemine, näiteks põranda pühkimine, tolmu võtmine jne. Õues tegutsevad usinasti. Kaevavad ja ehitavad ning küpsetavad kooke nii liivakastis kui ka poriköögis.

Sellel õppeaastal pöörame suuremat tähelepanu laste eneseteenindusoskuste arendamisele ja laste omavahelistele suhetele (hoolivus).

Sellel õppeaastal pöörame suuremat tähelepanu laste eneseteenindusoskuste arendamisele ja laste omavahelistele suhetele (hoolivus).

Päevakava

Väike My

07.00 - 08.30

Tulen rõõmsalt koos vanemaga lasteaeda

08.30 - 09.00

Hommikusöögi aeg

09.10 – 09.30

Hommikuring, päeva kokkulepped

Algab tore päev!

09.30 – 10.45

Saan targemaks õppides läbi mängu

10.40 – 11.45

Mänguaeg õues/toas

12.00 – 12.30

Lõunasöögi aeg

12.30 – 15.00

Puhkan voodis, olen vaikselt

15.30 – 16.00

Õhtuoote aeg

16.00 – 18.00

Mänguaeg, ootan koju minemist

Muumi

07.00 - 08.30

Tulen rõõmsalt koos vanemaga lasteaeda

08.30 - 09.00

Hommikusöögi aeg

09.05 – 09.30

Hommikuring, päeva kokkulepped

Algab tore päev!

09.30 – 10.45

Saan targemaks õppides läbi mängu

10.40 – 11.45

Mänguaeg õues/toas

12.30 – 13.00

Lõunasöögi aeg

13.00 – 15.00

Puhkan voodis, olen vaikselt

15.30 – 16.00

Õhtuoote aeg

16.00 – 18.00

Mänguaeg, ootan koju minemist

Ürituste kava II poolaastal (22/23)

Jaanuar

6. jaanuar

Kuuse ärasaatmis pidu

20. jaanuar

Jänese aasta alguse tähistamine
Veebruar

1. veebraur

Lasteaia sünnipäev „Kakao pärastlõuna”

14. veebruar

Sõbrapäev

20-23. veebruar

Talispordinädal

23. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäev


Märts

13-17. märts

13-17. märts Teatrinädal

14. märts

14. märts kell 10-13.00 luulepäev „Laps loeb ja luuletab”

Räpinas Sillapää lossis

(Muumi rühm neli osalejat, My üks laps)

31. märts

31. märts Tagurpidipäev-Naljapäev
Aprill

3-7. aprill

Lihavõtted

28. aprill

Volbripäev
Mai
Emadepäev + laat
Õuepäevad
Lasteaia lõpupidu
Juuni
Lastekaitsepäev